Sertifiseringer

Kvalitet og bærekraft går ofte hånd i hånd.

Produkt- og selskapsertifiseringer

Det finnes en rekke ulike internasjonale og nasjonale standarder og sertifiseringer for både produkter og selskaper. Det er mange av dem og det er ikke alltid så lett holde oversikten over hva de innebærer. Derfor har vi laget denne oversikten over de mest relevante og brukte innenfor vår bransje samt en kort beskrivelse av hva de ulike sertifiseringene omfatter. Det er de samme sertifiseringene vi ser etter i produkter og hos produsenter og leverandører når vi vurderer dem for vårt sortiment.

Produktsertifiseringer

Produktsertifiseringer er sertifiseringer som gis på produktnivå og hvor det er produktet i seg selv som må oppfylle gitte krav til kvalitet, bærektaft, sikkerhet eller andre egenskaper.

Oeko-Tex Standard 100 sertifisering logo

Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100 er uavhengig sertifiseringsstandard for tekstiler og klær som sikrer at produktene er testet for skadelige stoffer. Den dekker et bredt spekter av kriterier og begrensninger på kjemikalier som brukes under produksjonsprosessen. Dette bidrar til å sikre at tekstiler som er merket med Oeko-Tex Standard 100-merket er trygge for mennesker og miljøet.

Merch Mate selger produkter som er Oeko-Tex Standard 100 sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

GOTS logo

GOTS

GOTS, eller Global Organic Textile Standard, er en internasjonal sertifiseringsstandard for tekstiler som er produsert med økologiske materialer og i samsvar med miljømessige og sosiale kriterier. Sertifiseringen dekker hele produksjonskjeden fra råvarer frem til ferdig produkter og sikrer at tekstilprodukter er laget på en bærekraftig måte med minimal påvirkning på miljøet og arbeidsforholdene til de som er involvert i produksjonen.

Merch Mate selger produkter som er GOTS sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Organic 100 Content Standard logo

Organic 100 Content Standard

Organic Content Standard (OCS) 100 er en sertifiseringsstandard som fokuserer på innholdet av økologiske materialer i produkter. Den gir en måte å verifisere andelen organisk materiale i en bestemt vare, og det er ofte knyttet til tekstilprodukter. Sertifiseringen bekrefter at en spesifisert prosentandel av produktets materiale er av organisk opprinnelse og legger vekt på sporbarhet materialene for å sikre oppfyllelse av standardens krav. Sertifiseringen, som er anerkjent internasjonalt og brukes på tvers av forskjellige bransjer, gir forbrukere en indikasjon på at produktet de kjøper inneholder en betydelig andel organisk materiale, noe som er mer miljøvennlig og bærekraftig. Sertifiseringen oppmuntrer produsenter til å støtte bruk av organisk materiale og bidra til en mer bærekraftig produksjonspraksis og forpliktelse til å bruke økologiske ressurser og fremme bærekraft i produksjonsprosessen.

Merch Mate selger produkter som er Organic 100 Content Standard sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Organic Blended Content Standard logo

​Organic Blended Content Standard

Organic Blended Content Standard (OBCS) er en sertifisering som sikrer en transparent og nøyaktig merking av produkter som inneholder en blanding av både økologiske og ikke-økologiske materialer. Den er spesielt utviklet for tekstiler og klær. OBCS setter krav til mengden økologisk innhold i produktet og pålegger tydelig merking for å kommunisere nøyaktig prosentandel av økologiske fibre i blandingen. Denne standarden hjelper forbrukere med å ta informerte valg og støtter bruk av økologiske materialer i tekstilprodukter samtidig som den opprettholder åpenhet om sammensetningen av blandingen.

Merch Mate selger produkter som er Organic Blended Content Standard sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Global Recycled Standard logo

Global Recycled Standard

Global Recycle Standard (GRS) er en internasjonal sertifiseringsstandard som fokuserer på å fremme resirkulering og bærekraftig bruk av resirkulerte materialer i tekstilproduksjonen. GRS evaluerer hele produksjonskjeden for å sikre at materialer som brukes i klær og tekstiler kommer fra resirkulerte kilder, og at produksjonsprosessene oppfyller strenge miljø- og sosiale standarder. Denne standarden hjelper med å fremme en sirkulær økonomi ved å øke bruken av resirkulerte materialer og redusere avhengigheten av jomfruelige råvarer i tekstilindustrien.

Merch Mate selger produkter som er Global Recycled Standard sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

PETA Approved Vegan logo

PETA Approved Vegan

PETA Approved Vega” er en sertifisering som tildeles produkter og merker av organisasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Denne sertifiseringen indikerer at produktet eller varemerket er 100% vegansk. For å få denne sertifiseringen må det ikke inneholde noen ingredienser eller materialer av animalsk opprinnelse og heller ikke være testet på dyr. Produkter som er PETA Approved Vegan er sertifisert som etisk og dyrevennlig i tråd med PETA’s retningslinjer.

Merch Mate selger produkter som er PETA Approved Vegan sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Co2 Climate Neutral logo

Co2 Climate Neutral

En CO2 Climate Neutral sertifisering refererer til en tilstand der utslipp av karbondioksid (CO2) og andre klimagasser fra en virksomhet, produkt eller prosjekt er redusert til null eller fullt ut kompensert ved å støtte klimavennlige tiltak. Dette innebærer vanligvis å måle og kvantifisere de totale utslippene, gjennomføre tiltak for å redusere dem så mye som mulig, og deretter kompensere for de gjenværende utslippene gjennom investeringer i klimaprosjekter som fanger opp eller reduserer CO2-utslipp andre steder. Sertifiseringen viser at en virksomhet eller et produkt har en netto null klimapåvirkning.

Merch Mate selger produkter som er Co2 Climate Neutral sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Fair Wear logo

Fair Wear

Fair Wear Foundation er en uavhengig ideell organisasjon som arbeider for å forbedre arbeidsforholdene i tekstilindustrien. Organisasjonen samarbeider med klesmerker, produsenter og andre interessenter for å fremme rettferdige og trygge arbeidsforhold i produksjonskjeden. Fair Wear Foundation vurderer og overvåker leverandørkjeder, gir råd om forbedringer, og sertifiserer merker som oppfyller deres standarder for etisk produksjon. Målet er å sikre bedre lønn, arbeidstid og arbeidsforhold for arbeidere i tekstilindustrien.

Merch Mate selger produkter som er Fair Wear sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Fairtrade logo

Fairtrade

Fairtrade er en global bevegelse som arbeider for å forbedre vilkårene for bønder og arbeidere i utviklingsland gjennom rettferdige handelspraksiser. Fairtrade-merkede produkter, som kaffe, sjokolade, tekstiler med flere, garanterer at produsentene mottar en rettferdig pris for sine varer, samt en tilleggsbetaling kalt “Fairtrade-premie” som investeres i utvikling av lokalsamfunnet. Dette hjelper bønder og arbeidere med å oppnå bedre levekår, tilgang til utdanning og helsetjenester, samt bærekraftig produksjon. Fairtrade fokuserer også på miljømessig bærekraft og sosial rettferdighet i handelskjeden.

Merch Mate selger produkter som er Fairtrade sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

FSC logo

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) er en sertifiseringsstandard for bærekraftig skogforvaltning. Målet er å fremme ansvarlig og etisk bruk av skogressurser for miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn og dekker en rekke produkter som kommer eller avledes fra skogressurser. Dette inkluderer tømmer, papir, møbler, og andre skogsbaserte produkter. FSC-sertifiserte produsenter forplikter seg til å produsere på en måte som opprettholder skogens helse, beskytter dyreliv og respekterer rettighetene til urfolk og lokale samfunn.

Sertifiserte skogområder overvåkes for å sikre bærekraftig hogst og bevaring av biologiske mangfold og tar også hensyn til rettighetene til arbeidere og urfolkssamfunn som er avhengige av skogen for sitt levebrød. FSC oppmuntrer til langsiktig forvaltning som tar hensyn til økonomiske faktorer for å sikre skogens bærekraftige fremtid.

Merch Mate selger produkter som er FCS sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

CE logo

CE

CE-sertifisering er et obligatorisk kvalitetsmerke som brukes i EU-land for å indikere at et produkt overholder europeiske helse-, sikkerhets- og miljøstandarder. Sertifiseringen er pålagt for en rekke produkter, inkludert elektriske apparater, medisinsk utstyr, leker og byggevarer. Sertifiseringen bekrefter at produktet er i samsvar med EU-direktiver og reguleringer, og det er produsentens ansvar å sikre at produktet oppfyller disse kravene. CE-sertifiseringen er derfor et viktig steg for å kunne markedsføre og selge produkter i EU og merket er et symbol på produktets trygghet, kvalitet og overholdelse av europeiske standarder.

Som importør vil Merch Mate alltid sørge for at alle produkter vi importerer som er omfattet av regelverket er CE godkjente.

RoHS logo

RoHS

RoHS-sertifisering er en standard som er utformet for å fremme miljøvern ved å begrense bruken av farlige kjemikalier i elektroniske produkter. Sertifiseringen omfatter reduksjon eller eliminering av bruk av en rekke skadelige stoffer som blant annet bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i blant annet elektroniske produkter og apparater som datamaskiner, mobiltelefoner, hvitevarer, elektriske komponenter som kabler, batterier, medisinsk utstyr, belysningsutstyr og kontroll- og måleinstrumenter

Sertifiserte produktet er i samsvar med RoHS-direktivets begrensninger, som reduserer miljøpåvirkningen og beskytte helse og sikkerhet for både forbrukere og produsenter. En RoHS-sertifisering gir trygghet for at produktet er fri for skadelige kjemikalier og oppfyller strenge miljøstandarder.

Som importør vil Merch Mate alltid sørge for at alle produkter vi importerer som er omfattet av regelverket er RoHS-sertifiserte.

ISO 20471 logo

ISO 20471

ISO 20471-sertifisering er en internasjonal standard som fastsetter krav til høy synlighetsbekledning, ofte brukt av personer som arbeider i områder med lav belysning eller trafikk. Denne standarden spesifiserer egenskapene til reflekterende materialer og farger for å øke synligheten til personer som bruker slike klær. Målet er å forbedre sikkerheten til arbeidere som jobber nær trafikk eller farlige områder. ISO 20471-sertifiserte klær er designet for å gjøre brukerne mer synlige under alle lysforhold, noe som reduserer risikoen for ulykker og bidrar til å ivareta deres sikkerhet.

Merch Mate selger produkter som er ISO 20471 sertifiserte og vil være angitt for de produktene dette gjelder.

Selskaps-sertifiseringer

Dette er sertifiseringer som gis på selskapsnivå og stiller krav til hvordan selskapet opptrer i ulike sammenhenger. En del av disse sertifiseringene er overlappende så et selskap trenger ikke nødvendigvis å oppfylle alle.

SMETA 4 Pillars logo

Smeta 4 Pillars

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 4 Pillars er en standardisert revisjonsmetodikk for etisk handel og sosial ansvarlighet i leverandørkjeder. Den er utviklet av Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), en global plattform for deling av data om etiske og sosiale standarder i forsyningskjeder. SMETA 4 Pillars inkluderer vurderinger av arbeidsforhold, helse og sikkerhet, miljø og etikk. Dette rammeverket hjelper selskaper med å evaluere og forbedre arbeidsforholdene og praksisene i leverandørkjeden.

ISO 9001 logo

ISO 9001 – kvalitetsstyring

ISO 9001-sertifisering er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer. Den fastsetter krav til hvordan en organisasjon skal etablere, gjennomføre og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem som hjelper dem med å levere produkter og tjenester som møter kundenes krav og forventninger. Gjennom en ISO 9001-sertifisering demonstrerer en organisasjon sitt engasjement for kontinuerlig forbedring, effektiv drift og konsekvent kvalitet i alle aspekter av virksomheten. Sertifiseringen bidrar til å bygge tillit hos kunder og interessenter ved å vise at organisasjonen har et pålitelig system for å sikre kvalitet.

ISO 45001 logo

ISO 45001 – HMS-styring

ISO 45001-sertifisering er en internasjonal standard for styringssystemer for arbeidsmiljø og helse. Den gir retningslinjer for hvordan en organisasjon skal identifisere og håndtere helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen. Målet med ISO 45001 er å skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for ansatte, samt redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Gjennom sertifiseringen viser en organisasjon sitt engasjement for å beskytte arbeidstakeres helse og sikkerhet, og oppfylle relevante lovkrav. Dette kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet, redusere fravær og styrke omdømmet til organisasjonen.

ISO 14001 logo

ISO 14001 – miljøstyring

ISO 14001-sertifisering er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer. Den gir retningslinjer for hvordan en organisasjon skal identifisere, evaluere og kontrollere miljøpåvirkninger for å oppnå bærekraftig drift. Målet med ISO 14001 er å hjelpe organisasjoner med å minimere negative miljøkonsekvenser av deres aktiviteter og samtidig oppnå kontinuerlig forbedring i miljøprestasjoner. Gjennom sertifiseringen viser en organisasjon sitt engasjement for miljøansvar, og dette kan ha positive effekter på omdømme, kundelojalitet og overholdelse av miljølover og -reguleringer.

SA8000 logo

SA8000

SA8000-sertifisering er en global standard som fokuserer på arbeidsrettigheter og sosial ansvarlighet i virksomheter. Målet med SA8000 er å sikre at arbeidstakere har rettferdige arbeidsforhold, mens bedriftene opprettholder et etisk og sosialt ansvarlig arbeidsmiljø.

Nøkkelpunkter om SA8000-sertifisering inkluderer er:

 • Arbeidsrettigheter
  SA8000 setter standarder for arbeidsforhold, inkludert arbeidstimer, lønn, helse og sikkerhet, og retten til kollektive forhandlinger.
 • Ikke-diskriminering
  Sertifiseringen krever at bedrifter ikke diskriminerer ansatte basert på faktorer som kjønn, religion eller nasjonalitet.
 • Barnearbeid
  SA8000 forbyr bruk av barnearbeid og krever at bedrifter tar skritt for å sikre at ansatte er over den lovlige alderen for ansettelse.
 • Sosialt ansvar
  Sertifiseringen oppmuntrer til at bedrifter tar et aktivt ansvar for sosiale og økonomiske forhold i samfunnet der de opererer.
 • Overholdelse av lover
  SA8000 krever at bedrifter overholder lokale og nasjonale lover og regelverk som gjelder arbeidsforhold.

SA8000-sertifisering gir bedrifter og forbrukere en måte å identifisere og støtte organisasjoner som forplikter seg til etiske arbeidspraksiser og sosialt ansvar. Det gir også en ramme for bedrifter som ønsker å forbedre og demonstrere sitt engasjement for menneskerettigheter og arbeidsstandarder.

BSCI logo

BSCI

BSCI, eller Business Social Compliance Initiative-sertifisering, er en standard som har som mål å fremme og overvåke sosial ansvarlighet i leverandørkjeder. Sertifiseringen omfatter arbeidsforhold, miljøpåvirkning og etisk praksis hos bedrifter. BSCI-sertifiserte bedrifter må oppfylle og overholde gitte standarder for arbeiderrettigheter inkludert helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, lønns- og arbeidsbestemmelser.

Målet med BSCI standarden er å forbedre forholdene for arbeidere, fremme bærekraft og etisk virksomhet, samt sikre ansvarlig produksjon og handel innenfor globale forsyningskjeder. BSCI-sertifiseringen gir forbrukere og bedriftspartnere tillit til at bedrifter tar ansvar for sin påvirkning på samfunnet og miljøet.

Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifiseringsordning for bedrifter og organisasjoner som ønsker å jobbe systematisk med miljø- og bærekraftstiltak. Sertifiseringen omfatter ulike bransjer og virksomheter, og målet er å redusere miljøpåvirkningen gjennom konkrete handlinger. For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må en virksomhet gjennomgå en grundig gjennomgang av sine miljøpraksiser, iverksette tiltak for å redusere energiforbruk, avfall og utslipp, og etterleve relevante lovkrav. Sertifiseringen bidrar til å forbedre miljøprofilen til virksomheten og kan også gi fordeler som omdømmegevinster, kostnadsbesparelser og positive effekter på ansattes engasjement.

Grønt Punkt logo

Grønt Punkt

Grønt Punkt er et retursystem og en merkeordning for emballasje i Norge. Det administreres av Grønt Punkt Norge AS, og formålet er å bidra til økt gjenvinning og redusert miljøpåvirkning gjennom innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Bedrifter som er med i ordningen, betaler en avgift basert på mengden emballasje de bringer ut på markedet. Merket med den grønne prikken indikerer at produsenten har betalt en avgift for emballasjen sin, og dette bidrar til finansieringen av innsamling og gjenvinning.

Trykt i Norge logo

Trykt i Norge

Trykt i Norge er en sertifisering som bekrefter at trykksaker, som for eksempel brosjyrer, bøker og annet trykt materiale, er produsert i Norge i henhold til visse kvalitetsstandarder og miljøkrav. Sertifiseringen fremmer norsk trykkeribransje og lokal produksjon ved å sikre at trykksakene er av høy kvalitet og at de oppfyller et visst miljøvennlig standard. Det er en måte å vise at trykksaker er produsert innenfor visse retningslinjer og at de støtter norsk produksjon og miljøhensyn.